Βολτάρουμε e-λεκτρικά!

Μια καινοτόμα δράση για την προώθηση της χρήσης ηλεκτροκίνητων ποδηλάτων με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2.

Η δράση έχει ως κύριο σκοπό τη συμβολή στην ανάπτυξη και εφαρμογή της εθνικής και ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, ενώ επιπλέον συνδράμει και στην εφαρμογή των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης. Στο πλαίσιο της δράσης θα αναπτυχθεί ολοκληρωμένη τεχνολογική λύση που θα μετατρέπει τα ηλεκτρικά ποδήλατα σε έξυπνα ποδήλατα.

Το έργο σχετίζεται με την ευαισθητοποίηση των πολιτών & των επισκεπτών της Δράμας σε θέματα που αφορούν την κλιματική αλλαγή, την προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για μετακινήσεις μέσα στην πόλη και προβολή της δυνατότητας μετατροπής συμβατικού ποδηλάτου σε ηλεκτρικό.

Γιατί χρησιμοποιούμε ηλεκτρικά ποδήλατα;

Τα ηλεκτρικά ποδήλατα χρησιμοποιούνται καθημερινά ως μέσο μετακίνησης από εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως και φυσικά παρέχουν οφέλη σε όσους τα χρησιμοποιούν αλλά και στο περιβάλλον.

Είναι οικονομικά, φιλικά προς το περιβάλλον και αποτελούν ιδανικό μέσο μετακίνησης για μικρές και μεγάλες αποστάσεις και καθημερινές διαδρομές εντός και εκτός πόλης.

Με την χρήση των ηλεκτρικών ποδηλάτων γινόμαστε μέρος στη λύση του προβλήματος της κλιματική αλλαγής , βοηθάμε στη μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος αλλά και εξοικονομούμε  χρήματα.

Η δράση “Βολτάρουμε e-λεκτρικά”

Η αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, η μείωση των ρύπων και του θορύβου, η ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση υλικών και η μέτρηση και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών δεδομένων είναι υψηλά στην ατζέντα του Δήμου Δράμας. Γι’ αυτό, με συγχρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου, επενδύει:

Σε 8 ηλεκτρικά και 5 συμβατικά ποδήλατα καθώς και 5 Kit μετατροπής συμβατικών ποδηλάτων σε ηλεκτρικά, αλλά και σε
13 έξυπνους αισθητήρες ασύρματων πληροφοριών και 3 σταθμούς ασύρματου δικτύου τεχνολογία LoRaWAN

Σε ένα ολοκληρωμένο πιλοτικό σύστημα “Έξυπνων ποδηλάτων”, το οποίο με το κατάλληλο λογισμικό και την ανάλυση δεδομένων που θα συλλέγει θα προσφέρει μια σαφή εικόνα του περιβαλλοντικού οφέλους από την χρήση των ποδηλάτων και θα βοηθάει στην βελτιστοποίηση του αστικού περιβάλλοντος προς όφελος της κινητικότητας του ποδηλάτου μέσα στην πόλη.

Στα πλαίσια του προγράμματος, θα πραγματοποιηθούν δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών γύρω από τη χρήση των ηλεκτρικών ποδηλάτων, γενικότερα για την ορθή μετακίνηση με ποδήλατο, την κλιματική αλλαγή και τι μπορούμε να κάνουμε για την αντιμετώπισή της.

Ενημερωτικό βίντεο για τη δράση

Η Δράμα βγαίνει μπροστά, βολτάροντας ηλεκτρικά!

Ενημερωθείτε, γίνετε μέλη της δράσης μας και βοηθήστε κι εσείς στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής!