Εκπομπές CO2


Μέχρι σήμερα τα Smartebike έχουν διανύσει την απόσταση 6.6 χιλιόμετρα (Km).

Είδος Οχήματος
Σε 1 Km
Σε 6.6Km
Smartebike
14,8 gr CO2
97.68 gr CO2
Ποδήλατο
21 gr CO2
138.6 gr CO2
Μηχανή
100,9 gr CO2
665.94 gr CO2
Αυτοκίνητο
174,31 gr CO2
1150.446 gr CO2
Φορτηγό
240,17 gr CO2
1585.122 gr CO2
Οι καταναλώσεις διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που παρουσιάζονται στη σελίδα αυτή είναι σύμφωνα με τις μέσες τιμές που έχουν υπολογιστεί για κάθε συμβατικό τύπο οχήματος μετακίνησης σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και διαθέσιμα εργαλεία υπολογισμού.

Τα συγκριτικά δεδομένα αποσκοπούν στο να αναδείξουν τη συμβολή της χρήσης των ηλεκτρικών ποδηλάτων στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την αναβάθμιση που μπορεί να επιφέρει στις καθημερινές μετακινήσεις μέσα και έξω από την πόλη ώστε να επιτευχθεί βελτίωση του περιβάλλοντος που ζούμε.