Εκπομπές CO2


Μέχρι σήμερα τα Smartebike έχουν διανύσει την απόσταση 8.0 χιλιόμετρα (Km).

Είδος Οχήματος
Σε 1 Km
Σε 8.0Km
Smartebike
14,8 gr CO2
118.4 gr CO2
Ποδήλατο
21 gr CO2
168 gr CO2
Μηχανή
100,9 gr CO2
807.2 gr CO2
Αυτοκίνητο
174,31 gr CO2
1394.48 gr CO2
Φορτηγό
240,17 gr CO2
1921.36 gr CO2
Οι καταναλώσεις διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που παρουσιάζονται στη σελίδα αυτή είναι σύμφωνα με τις μέσες τιμές που έχουν υπολογιστεί για κάθε συμβατικό τύπο οχήματος μετακίνησης σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία και διαθέσιμα εργαλεία υπολογισμού.

Τα συγκριτικά δεδομένα αποσκοπούν στο να αναδείξουν τη συμβολή της χρήσης των ηλεκτρικών ποδηλάτων στη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και την αναβάθμιση που μπορεί να επιφέρει στις καθημερινές μετακινήσεις μέσα και έξω από την πόλη ώστε να επιτευχθεί βελτίωση του περιβάλλοντος που ζούμε.