Η Δράμα βολτάρει με ηλεκτρικά ποδήλατα !!!
Ο τύπος της Δράμας γράφει για τα ηλεκτρικά ποδήλατα και τις δράσεις στα πλαίσια του έργου που χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο.
Πηγή: Πρωινός Τύπος Δράμας

Η Δράμα βολτάρει με ηλεκτρικά ποδήλατα-Ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την Εβδομάδα Κινητικότητας